Qeveria do te mbylle Radion Nderkombetare te Serbise!

Te nderuar ndegjues, me vendimin e Qeveris se Serbise, me 31.korrik te vitite 2015. do te nderpren punen Radio Nderkombetare e Serbise – Radio Jugosllavia. Keshtu do te nderprehet, para se te gjithave, bashkpunimi i yne i frytshem me Ju, por edhe tradita e pandrprer e informimit te diaspores dhe opinjonit botror per nxharjet aktuale, afariste dhe kapacitet turistike, bukurit, kulturen dhe traditat e Serbis dhe te ishe Jugosllavis ne 12 gjuhe, nepermes valve te radios, internetit dhe satelitit. Ju falenderojme qe na keni ndegjuar dhe besuar me shume se 79 vite.

Eshte shenuar dita e akademis se shkences dhe artit te Serbise

19. 11. 2013. - 15:40 -- MRS
a

Akademia e artit dhe shkences e Serbise, (ASHAS) eshte themeluar ne diten e sodit ne vitin 1841. si Shoqeria sllovenve serb, me detyren themelore qe te perparon shkencen, arsimin dhe artin. Ne solemnitetin e ASHAS kane marre pjes numri I madhe I shkenctarve, njerzve publik dhe te kultures si dhe perfaqsuesit e bashkesive fetare. Me ket rast jane dorzuar dhuratat e ASHAS per vitin 2013. ne sferen e matematikes, mjeksise, shkencave teknike. Ka pergaditur Tihana Paviqeviq.

Kryetari I ASHAS, akademiku Nikola Hajdin ne ket solemnitet ka theksuar me rastin e Dites se Akademise qe ky institucion nga themelimi ,,ka ndryshuar emrin e vet duke mbetur e perkushtuare plotesishte punes ne shkenc, arte dhe kluturor te zhvillimit te shoqerise”.

Hajdin ka theksuar qe ne diten e sodit mbushen 172 vjet nga themelimi I Akademis si Shoqeri e sllovenve serb, ka folur per te arriturat ne nje vitin e kaluar.

Ai vemendje te posaqme ka kushtuare Dhurates e ASHAS ne sferen e matematikes, mjeksise, dhe shkencave teknike e cila ndahet sivjet.

Hajdin ka theksuar qe kjo dhurat e re e ASHAS ka arsytuar egzitimin e vet qe tregon inetersimin e opinjonit dhe numri I madhe I kandidateve te propozuar.

Hajdin ka permendur numrin e madhe te tubimeve nderkombetare me temat e ndryshme te mjeksise, arsimit, muzikes, ndryshimeve klimatike eshte shenuar edhe jubileu I Petrit II Petrovic Njegosh.

Hajdin ka then qe eshte ngritur iniciativa qe ne bashkesin nderkombetare, saktesishte ne UNESCO, te perefshihet ne shenimin e ketyre jubilejve.

Ne emer te presidentit te Serbise Tomislav Nikoliq, pjesmarrsit ka pershendetur keshilltari I presidentit Oliver Antiq, I cili me ket rast ka then qe populli serb te tregohet si shkaktar I trazirave qe kane ndodhur poputje te tjer.

Antiq ka then qe duhet shume te punohet per permirsimin e pamjes te Serbise ne bote, sepse ky eshte kushti ,,devastimi I vendit te permirsohet dhe te sherohen plaget e saja, te ngritet ekonomia e saj dhe te punesohen qytetaret”.

Ministri I arsimit, shkences dhe zhvillimit teknologjik, Tomislav Jovanoviq ka then qe prêt nga academia qe ne vitin 2014. te organizon tubimin nderkombetar kushtuare luftes se Pare botrore ne te cilin ne mnyre ,,shekcore dhe faktike te jep pergjegjejn e tentimit te revidimit dhe falsifikimit te historise”.

Jovanoviq ka then qe Qeveria do te vazhdon te kryen detyrat e saja ndaj ASHAS si ato materjale dhe financiare. Dita zyrtare e themelimit te ASHAS eshte 19.nentori I vitite 1841.